Wicket Debug / Deployment mode

By default, Wicket starts in development mode. When you want to deploy the application to your live system you will have to switch to deployment mode. This blog describes 3 ways to achieve this.  

  1. JVM Argument
  2. Servlet/filter initialization parameter
  3. Context initialization paramater.

Continue reading Wicket Debug / Deployment mode

Create a Wicket project by using an Archetype

This article describes step-by-step how to setup a Wicket Quickstart project by using Maven2 Archetype. After finishing all steps you’ll be able to run the Quickstart project in your favourite webbrowser. I assume that you already have a Java Development Kit (JDK) installed. Now lets get started.

Continue reading Create a Wicket project by using an Archetype

Syntax highlighting in WordPress

Bij het opzetten van deze site was ik op zoek naar een WordPress plugin die ervoor kon zorgen dat (o.a.) Java code in mijn blogs wordt gehighlight.  Erg handig vooral in combinatie met de regelnummers die automatisch worden toegevoegd. Deze plugin (SyntaxHighlighter) ondersteund verschillende programmeertalen, zoals C++,  C#, CSS, Delphi, Java, Javascript, PHP, Python, Ruby, SQL, VB, XML en HTML. De plugin is gebaseerd op Google’s SyntaxHighlighter.

Installatie is erg  makkelijk. Hiervoor moet de plugin naar de wp-content/plugins/ folder op de server worden gekopieerd en worden geactiveerd via  Admin Console -> Plugins. Hierna kan er in de blogs gebruikt worden gemaakt van de tag [ sourcecode language=’java’]. Wordt er geen language gedefinieerd dan is het standaard PHP.

Voordelen: Syntax highlighting, Regelnummers, Kopieer naar klembord functie (zonder regelnummers), printen, plain text.

Nadelen: Niet automatisch inspringen, geen automatisch script herkenning, language property verplicht

Voorbeeld Java code:

public String getName() {
return name;
}